Written by admin

Sosyal Demokrasinin Geleceği

“Seçim Sandığı” ve “Siyasi Partiler” esas alınırsa Türkiye’nin 70 yıllık bir demokrasi tarihi olduğu söylenebilir. Bu süreçte 21 Temmuz 1946, 14 Mayıs 1950, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971,             12 Eylül 1980 ve 3 Kasım 2002 tarihleri sonraki dönemlere damgalarını vurmaları açısından önemli dönemeçlerdir. Bu 70 yıllık dönem aynı zamanda dayanışmacı toplumsal düşünce ile rekabetçi-bireyci kapitalist uygulamaların mücadele tarihidir.

Askeri rejimlerin baskısı altında seslerini yükseltmekten kaçınmayan aydınlarımızın söylem ve düşüncelerinin yeniden hatırlanmasının zamana uygun düştüğü ve bu yazılardaki değerlendirmelerin ülkemizde ergeç kurulacak “insanca ve hakça bir düzen” için ideolojik taban oluşturmasına katkıda bulunduğu düşüncesiyle öncelikle “Özgür İnsan”, “Sosyal Demokrat Değişim” ve “Arayış” dergilerinden seçtiğimiz yazıları yeniden sunmak istedik.

 

SDD Sosyal Demokrat Düşünce Dizisi

13×19.5 cm,  s. 247

ISBN-978-605-66444-3-6

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.