Written by admin

Sosyal Demokrasi ve Arayış

12 Eylül Darbesinden bir yıl sonra Bülent Ecevit’in başyazarlığını, Nahit Duru’nun yazı işlerimüdürlüğünü yaptığı ARAYIŞ dergisi bu karanlık dönemde, bir mum yakmak için yola çıkma cesareti gösteren bir avuç insanın direnişidir aslında.

Beklendiği gibi Arayış’ın özgürlük ışığı pek çok kişiyi rahatsız etmiş. Nitekim sıkıyönetim komutanlığı onların şikayetleri nedeniyle Arayış’a ve Ecevit’e yüklenmiş… Demokrasiyi savunan Arayış, sıkıyönetim koşullarına rağmen yine 54 hafta çıkarılabilmiştir.

Askeri rejimlerin baskısı altında seslerini yükseltmekten kaçınmayan korkusuz aydınlarımızın söylem ve düşüncelerinin yeniden hatırlanmasının zamana uygun düştüğü ve bu yazılardaki değerlendirmelerin ülkemizde ergeç kurulacak “ insanca ve akça bir düzen” için ideolojik taban oluşturulmasına katkıda bulunduğu düşüncesiyle seçtiğimiz yazıları yeniden sunmak istedik. Elinizdeki kitap bu yaklaşımın ürünüdür.

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.