Written by sdd

Önceki Yönetim Kurulları

SDD ESKİ YÖNETİM KURULU ÇİZELGESİ
KURUCU YÖNETİM KURULU
26 – KASIM – 1998 (K.Y.K)
AD – SOYAD GÖREV
Sedat Oğuz ÇETİN Genel Genel Başkan
Mümin Akgül Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet UĞURLU Genel Sekreter
Fazıl ERGENÇ Genel Sayman
Bülent GÜRSOY Üye
Adıgüzel Demirtaş Üye
Ali Turan PAZRLI Üye
Birten GÖKYAY Üye
Nilgün ERSOY Üye
  01-12-1999 (1. G.K)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Sedat Oğuz ÇETİN Genel Başkan Yardımcısı
A. Tayyar SELÇUK Genel Başkan Yardımcısı
Mümin AKGÜL Genel Sekreter
Ali Turan PAZARLI Genel Sayman
Bülent GÜRSOY Üye
Mehmet KİBAR Üye
Fuat YILMAZ Üye
Mevlüde DÖNMEZ Üye
  05 MAYIS 2001 (2. G.K)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Sedat Oğuz ÇETİN Genel Başkan Yardımcısı
A. Tayyar SELÇUK Genel Başkan Yardımcısı
Celal TOPKAN Genel Sekreter
Emin SARIKAYA Genel Sayman
Mevlide DÖNMEZ Üye
Zeynep İBRAHİMOĞLU Üye
A. Hakan ERDEN Üye
Mehemt KİBAR Üye
Ali ANAK Üye
A. Zeki ATAMAN Üye
Cavit SİDAL Üye
Mehmet KOYUNOĞLU Üye
Nevin CİĞERİM Üye
Bülent GÜRSOY Üye
14 MAYIS 2002 (3. G.K)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
A. Tayyar SELÇUK Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı
Celal TOPKAN Genel Sekreter
Turan PAZARLI Genel Sayman
Süleyman GÜNEY Üye
Mehmet KİBAR Üye
Kazım KILIÇ Üye
A. Zeki ATAMAN Üye
Murat TEZCAN Üye
Hasan Hüseyin TUNCER Üye
Emin SARIKAYA Üye
İnci Pelit GÜRSES Üye
Can HAMAMCI Üye
Fuat YILMAZ Üye
27 MAYIS 2003 (4. G.K.)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Mustafa YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı
Tayyar SELÇUK Genel Başkan Yardımcısı
Celal TOPKAN Genel Sekreter
Turan PAZARLI Genel Sayman
Emin SARIKAYA Üye
A. Zeki ATAMAN Üye
Mehmet KİBAR Üye
Atila CANDIR Üye
Murat TEZCAN Üye
Birben KUT Üye
Efdal ALTAN Üye
Haydar TÜRKMEN Üye
Sahra BAYDAR Üye
M. Cengiz GÜLEÇ Üye
21 MAYIS 2005 (5. G.K)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Atila CANDIR Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı
Celal TOPKAN Genel Sekreter
Sahir OLTULU Genel Sayman
Mesut İZGİLİ Üye
Özgü ÖZKÜTÜK Üye
Kemal ÖCAL Üye
Emin SARIKAYA Üye
Murat TEZCAN Üye
Abidin ŞAHİN Üye
Hülya SUNGU Üye
Mehmet KİBAR Üye
Hüseyin Kutsi TUNCAY Üye
Zeki ATAMAN Üye
26 MAYIS 2007 (6. G.K.)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Atila CANDIR Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı
Celal TOPKAN Genel Sekreter
Sahir OLTULU Genel Sayman
Emin SARIKAYA Üye
Kemal ÖCAL Üye
Abidin ŞAHİN Üye
Özgü ÖZKÜTÜK Üye
Hülya SUNGU Üye
Mahire TAV Üye
A. Zeki ATAMAN Üye
Mesut İZGİLİ Üye
Mehmet KİBAR Üye
  23 MAYIS 2009 (7. G.K.)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Atila CANDIR Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Genel Başkan Yardımcısı
Yavuz EGE Genel Sekreter
Erdal GÜREŞ Genel Sayman
Emin SARIKAYA Üye
Abidin ŞAHİN Üye
Özgü ÖZKÜTÜK Üye
Haydar Ali ARSLAN Üye
Hülya SUNGU Üye
Kemal AKKURT Üye
Mehmet KİBAR Üye
Mustafa SELMANPAKOĞLU Üye
Sahir OLTULU Üye
14 MAYIS 2001 (8. G.K.)
AD – SOYAD GÖREV
Erol TUNCER Genel Genel Başkan
Atila CANDIR Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Genel Başkan Yardımcısı
Perihan SARI Genel Sekreter
Haydar Ali ARSLAN Genel Sayman
Özgü ÖZKÜTÜK Üye
Emin SARIKAYA Üye
Mustafa SELMANPAKOĞLU Üye
Mehmet KİBAR Üye
Aydın ESEn Üye
Ali Turan PAZARLI Üye
Sezgin ÖZTÜRK Üye
Kemal AKKURT Üye
Sinan ERGUN Üye
11 MAYIS 2013 (9. G.K.)
AD – SOYAD GÖREV
Atila CANDIR Genel  Başkan
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Genel Başkan Yardımcısı
Celal TOPKAN Genel Başkan Yardımcısı
Özgü ÖZKÜTÜK Genel Sekreter
Haydar Ali ARSLAN Genel Sayman
Mustafa SELMANPAKOĞLU Üye
Kemal AKKURT Üye
Aydın ESEN Üye
Fatih TAŞDÖĞEN Üye
Murat TEZCAN Üye
Sevil ÖNEN Üye
Poyraz GÜRSON Üye
İsmail Hakkı KURT Üye
Sahir OLTULU Üye
Gönül ÖZTÜRK TURAN Üye
23 MAYIS 2015 (10. G.K.)
AD – SOYAD GÖREV
Atila CANDIR Genel  Başkan
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Cemal TALUĞ Genel Başkan Yardımcısı
Özgü ÖZKÜTÜK Genel Sekreter
Haydar Ali ARSLAN Genel Sayman
Sevil ÖNEN Üye
Fatih TAŞDÖĞEN Üye
Aydın ESEN Üye
Gizem GÖKTEPE Üye
Oğuzhan AYYILDIZ Üye
Aykan ERDEMİR Üye
Nuran EMİR Üye
Murat TEZCAN Üye
Muhittin KURNAZ Üye
Çağrı ERTÜRK Üye
03 HAZİRAN 2017 (11. G.K)
AD – SOYAD GÖREV
Atila CANDIR Genel  Başkan
Aydın ESEN Genel Başkan Yardımcısı
Fatih TAŞDÖĞEN Genel Başkan Yardımcısı
Özgü ÖZKÜTÜK Genel Sekreter
Haydar Ali ARSLAN Genel Sayman
Efdal ALTAN Üye
Bülent GÜRSOY Üye
Gizem GÖKTEPE Üye
Umut ÇEVİK Üye
Kumru KOCAMAN Üye
Mehmet Cemal PEKER Üye
Oğuzhan AYYILDIZ Üye
Nuran EMİR Üye
Baturay GÖKSULAR Üye
Işıkhan KAYA Üye