SDD SİYASET OKULU NİSAN  2012 – MAYIS 2012
KONU KONUŞMACI TARİH
Açılış Dersi: Bilgiye Dayalı Siyaset Erol TUNCER 10 Nisan 2012 Salı
Sosyal Demokrasinin Tarihsel Kökenleri: İsveç ve Almanya Deneyimleri Ercan KARAKAŞ 12 Nisan 2012 Perşembe
Küreselleşme ve Sosyal Demokrasi Prof. Dr. Burhan ŞENATALAR 17 Nisan 2012 Salı
Ekonomide Sosyal Demokrasi Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ 19 Nisan 2012 Perşembe
Sosyal Demokrasinin Güncel Sorunları Prof. Dr. İlhan TEKELİ 24 Nisan 2012 Salı
Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Gelişimi Aydın CINGI 26 Nisan 2012 Perşembe
Yoksulluk ve Sosyal Refah Devleti Doç. Dr. Mustafa ŞEN 2 Mayıs 2012 Çarşamba
Türkiye’de Sendikal Hareketler İsmail Hakkı KURT 3 Mayıs 2012 Perşembe
Siyasal Kimlikler ve Toplumsal Hareketler Doç. Dr. Aykan ERDEMİR 8 Mayıs 2012 Salı
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Demokrasi Atila CANDIR 10 Mayıs 2012 Perşembe
Sosyal Demokrat Partilerde Örgütlenme Modelleri Prof. Dr. Ayşe AYATA 15 Mayıs 2012 Salı
21. Yüzyılda Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Rıza TÜRMEN 17 Mayıs 2012 Perşembe
Siyasette Kadın ve Sosyal Demokrasi Gülsün BİLGEHAN 22 Mayıs 2012 Salı
Yerel Yönetimler ve Sosyal Demokrasi Murat KARAYALÇIN 24 Mayıs 2012 Perşembe