SDD SİYASET OKULU NİSAN 2010 –  MAYIS 2010
KONU KONUŞMACI TARİH
Sosyal Demokrasi’nin Temel İlkeleri Dr.Ercan KARAKAŞ 6 Nisan 2010 Salı
Türkiye’de Sosyal Demokrasi’nin Gelişimi Erol TUNCER 8 Nisan 2010 Perşembe
Sosyal Demokrasi’nin Güncel Sorunları Prof.Dr.İlhan TEKELİ 13 Nisan 2010 Salı
Ekonomide Sosyal Demokrasi Prof.Dr.Ahmet ŞAHİNÖZ 15 Nisan 2010 Perşembe
Anayasa Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 20 Nisan 2010 Salı
Yerel Yönetimler ve Sosyal Demokrasi Murat KARAYALÇIN 22 Nisan 2010 Perşembe
Kemalizm ve Sosyal Demokrasi Prof.Dr.Bilsay KURUÇ 27 Nisan 2010 Salı
Siyasette Kadın ve Sosyal Demokrasi Gülsün BİLGEHAN 29 Nisan 2010 Perşembe
Yoksulluk ve Sosyal Demokrasi Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞEN 4 Mayıs 2010 Salı
Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Demokrasi Prof.Dr.İlhan TEKELİ 6 Mayıs 2010 Perşembe
Maliye Politikaları ve Sosyal Demokrasi Doç.Dr.Hakan YILMAZ 11 Mayıs 2010 Salı
Çevre Sorunları ve Sürdürebilir Kalkınma Prof.Dr.Can HAMAMCI 13 Mayıs 2010 Perşembe
Kapanış – Konferans ve Sertifika Töreni 25 Mayıs 2010 Salı