SDD SİYASET OKULU MART 2015 – MAYIS 2015
KONU KONUŞMACI TARİH
Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Sorunları Erol TUNCER 31 Mart 2015 Salı
Kültürel Çatışma ve Toplumsal Çevre Baskısı Doç. Dr. Aykan ERDEMİR 2 Nisan 2015 Perşembe
Siyaset ve Ahlak Prof. Dr. Ahmet İNAM 7 Nisan 2015 Salı
Sosyal Devlet Yaşıyor mu? Dr. Bülent İLİK 9 Nisan 2015 Perşembe
Seçimde Sandık Güvenliği ve Yapılması Gerekenler Ali TOPUZ 14 Nisan 2015 Salı
Dünyada ve Ortadoğu’daki gelişmeler ve Türkiye Hikmet ÇETİN 16 Nisan 2015 Perşembe
Yeni Bir Siyaset Yapma Kültürü Prof. Dr. İlhan TEKELİ 21 Nisan 2015 Salı
Yoksulluk ve Refah Toplumu Doç. Dr. Mustafa ŞEN 24 Nisan 2015 Cuma
Avrupa’da Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Politikaları Gülsün BİLGEHAN 28 Nisan 2015 Salı
Ekonomiye Sosyal Demokrat Bakış Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ 30 Nisan 2015 Perşembe
Sosyal Demokrasi ve Cumhuriyet Prof. Dr. Bilsay KURUÇ 5 Mayıs 2015 Salı
Üniversite: Özgür ve Eleştirel Düşünce Prof. Dr. Cemal TALUĞ 7 Mayıs 2015 Perşembe