Written by admin

Krize Karşı Kit’ler Yeniden Devreye Sokulsun Önerisi

Krizden Çıkma Stratejisi, Sosyal Demokrasi Derneği Tarafından Düzenlenen Toplantıda Tartışıldı. Toplantıda Konuşan Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Türkiye Sermaye Hareketlerini İyi Yönetemedi” Dedi.

SOSYAL Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen ve akademisyenler, siyasetçiler ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, krizden çıkma stratejisi tartışıldı. Toplantıda Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Devlet küçülsün, ekonomiden elini çeksin” felsefesinin iflas ettiğini belirterek, “KİT’ler yeniden devreye sokulmalı” dedi.

Kapitalizmin son 70 yılın en ağır bunalımını yaşadığını belirten Yeldan, Türkiye’nin 1980 sonrasında denetimsiz bir serbestleşmeye gittiğini, IMF ile imzalanan yakın izleme anlaşması ve programın kendi içsel tutarsızlıkları yüzünden 2001 krizinin ortaya çıktığını söyledi.

AKP iktidarının dünya çapında bir likidite selinin görüldüğü dönemde işbaşına geldiğini, bu dönemde Türkiye’nin çok yüksek dış borçlanma gerçekleştirdiğini ve çok yüksek cari açığın ortaya çıktığını ifade eden Yeldan, “En büyük tehlike de bu açığın spekülatif sıcak para ile finanse edilmesi olmuştur. Türkiye, sermaye hareketlerini iyi yönetemedi. Bütün dünyada finansal şişkinlikler 2003?2007 arasında zirve yaptı ve AKP sıcak para akımlarını yönetme becerisini gösteremedi” dedi.

Yüksek dış borç üretim çarklarını durduruyor

Yüksek dış borç ve cari açığın iki kırılgan nokta oluşturduğunu, bunlardan birinin üretim çarklarının durmasına, diğerinin de kronik işsizliğe neden olduğunu belirten Yeldan, şunları söyledi:

“Türkiye’de dışa bağımlı, ucuz ara malıyla sanal üretim yapısı oluşturulmuştur. Türkiye’nin cari açık ve dış borcunu finanse etmek için 130 milyar dolarlık döviz girişine ihtiyacı var. Bu paranın bulunması artık mümkün değildir. Türkiye 2001 krizi sonrasında hızlı bir büyüme süreci yaşadı. Ulusal gelir 2002 sonundan 2008’e değin birikimli olarak, sabit fiyatlarla, yüzde 26 artış gösterdi. Ancak söz konusu dönemde işgücü istihdamında benzer bir başarı yakalanamadı. 2001 krizi öncesinde yüzde 6.5 dolayında olan işsizlik oranı, kriz sonrasında hızla yüzde 10’a yükseldi. İş bulmaktan ümidini kesen kişilerin sayısı da hızla arttı ve işgücüne katılım oranı yüzde 50’nin altına düştü. Türkiye’nin 2001 sonrasında yaşadığı süreç istihdamsız büyümedir.”

Çok uluslu şirketlerin belirleyici olduğu bir yapıda, piyasalara tam yetki vermenin kuzuları kurtlara teslim etmek anlamına geldiğini belirten Yeldan, “Finansal sermaye hareketlerinin serbestisi kısıtlanmalı. Finansal her işlemden bir vergi alınmalı. Borsa ve döviz işlemleri üzerinden düşük oranlı ancak Yaygın bir finansal işlem vergisi uygulamaya konulmalıdır” dedi.

Not: 29 Kasım 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi’ nden alınmış bir yazıdır.