Written by admin

Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları (3. Baskı)

Katılımcı demokraside bireyin özne olma ve  kendine yeni yaşam kalıpları açabilme güdülerini sadece tek birey olarak yerine getirmesi beklenemez.

Benzer güdüleri olanlar isteklerini yerine getirmek için bir araya gelerek ya da küçük bir kamu alanı oluşturarak, örgütlenerek yapabilirliklerini artırmaya çalışacaktır. Bu da yeni bir toplumsal aktör olan STK’ların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Katılımcı demokrasi ve STK’lar toplumun bireylerine siyasal partilere girmeden kamusal özne olma ve yaşamına yeni anlamlar katabilme yolunu açmıştır.

Prof Dr İlhan Tekeli’nin  yazdığı Bu yayın Demokrasimizin kalitesinin irdelenmesi ve geliştirilmesi konusundaki tartışmalara yeni bir anlam ve derinlik kazandıracaktır.

 

SDD Sosyal Demokrat Düşünce Dizisi

13×19.5 cm, s. 216

ISBN-978-975- 98579-0- 5

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.