KURUCULAR

Sedat Oğuz ÇETİN Abbas UZUNKULAOĞLU
Mümin AKGÜL Osman TİFTİKÇİ
Mehmet UĞURLU Adıgüzel DEMİRTAŞ
Ali Turan PAZARLI Emin SARIKAYA
Kadri ÜN Bülent VAROL
Adıgüzel DEMİRTAŞ Mustafa UÇAR
Bekir Sami DOĞAN Mehmet KİBAR
İzzet YILMAZ Hikmet SEVİM
Yalçın TEKER Osman YÖRDEM
Nilgün ERSOY Hüsamettin ÖZTÜRK
Cumhur SANCAR Ali KAZA
Satılmış NAZ Mevlide DÖNMEZ
Fatma TABAK Hasan KARADOĞAN
Ahmet ATAK Recep DURMASÜR
Macit ÖNCEL H. Ekrem PAZARLI
Sıtkı HEKİMOĞLU

KURUCU YÖNETİM KURULU

Oğuz ÇETİN Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Başkan
Mümin AKGÜL Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet UĞURLU Genel Yazman
Fazıl ERGENÇ Genel Sayman
Birten GÖKYAY Yönetim Kurulu Üyesi
Adıgüzel DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GÜRSOY Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi
A. Turan PAZARLI Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU  LİSTESİ

03 Mayıs 2017

 

 

ASIL YEDEK
Atila CANDIR Ali Necati KOÇAK
Aydın ESEN İsmail KÖSE
Fatih TAŞDÖĞEN Hilmi Uğurhan ÇELİK
Özgü ÖZKÜTÜK Hidayet MUSLU
Haydar Ali ARSLAN Zehra BARAN
Nuran EMİR Serdar ENGİNDENİZ
Efdal ALTAN Gönül Turan ÖZTÜRK
Mehmet Cemal PEKER Ejder TOPBAŞ
Bülent GÜRSOY (Ayrılma tarihi 14.11.2017) Zeynep SELMANPAKOĞLU
Kumru KOCAMAN Onur KARSAVURANOĞLU
Baturay GÖKSULAR Tolga Yoldaş ERCAN
Işıkhan KAYA Nermin KOÇDAR
Umut ÇEVİK
Aydın DEMİR
Çağrı ERTÜRK

 

DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ

ASIL YEDEK
Sahir OLTULU Adıgüzel DEMİRTAŞ
Ömer TOSUN Yaşar DUMAN
Haydar SAYILIR Engin BALIM

 

ONUR KURULU ADAY LİSTESİ

ASIL YEDEK
Özer GÜRBÜZ Abidin ŞAHİN
Prof. Dr. Mehmet Bİlsay KURUÇ Doç. Dr. Aykan ERDEMİR
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Mete ORER
Mustafa SELMANPAAKOĞLU Yener ÖZKAN
Kemal AKKURT Hüseyin BEKTAŞ

 

SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ BİLİM KURULU ÜYELERİ

İSİM E- MAİL
Prof. Dr. Ayşe AYATA ayataayse@gmail.com
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ bilsaykuruc@yahoo.com
Prof.Dr. Burhan ŞENATALAR bsenatalar@bilgi.edu.tr
Erol TUNCER eroltuncer1@gmail.com
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN gokhan.gunaydın@gmail.com
Prof. Dr. İlhan TEKELİ tekeli@metu.edu.tr
Prof. Dr. İlter TURAN ilter.turan@bilgi.edu.tr
Mahir GÜRBÜZ mahir.gurbuz@hotmail.com
Prof. Dr. Namık Kemal PAK pak@metu.edu.tr
Prof. Dr. Sencer AYATA ayata@metu.edu.tr
*Alfabetik sıraya göre

 

SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 İSİM E- MAİL
Altan ÖYMEN tuba.vardar@radikal.com.tr
Bülent TANIK bulenttanik@yahoo.com
Prof. Dr. Cemal TALUĞ cemaltalug@gmail.com
Ercan KARAKAŞ ercan.karakas@hotmail.com
Gülsün BİLGEHAN gulsun@bilkent.edu.tr
Hikmet ÇETİN hikmetcetin2004@yahoo.com
Hikmet ULUĞBAY hikmetulugbay@yahoo.com
Kemal NEHROZOĞLU knehrozoglu@gmail.com
Mehmet URAL mural@publicisyorum.com
Musa ÇAM musa.cam@tbmm.gov.tr
Doç. Dr. Mustafa ŞEN  senmusti@metu.edu.tr
*Alfabetik sıraya göre
SEDAT OĞUZ ÇETİN

Görev Tarihi:

26 KASIM 1998 – 01 ARALIK 1999

 

EROL TUNCER

Görev Tarihi:

01 ARALIK 1999 – 11 MAYIS 2011