SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ

Sosyal demokrasinin ülkemiz koşullarında değerlendirilip geniş toplum kesimlerinde yaygınlaştırılmasına ve katılımcı demokrasinin her alanda gelişimine katkı sağlamak amacıyla 26.11.1998 tarihinde kuruldu.

Sosyal Demokrasi Derneği, bu bölümde tanıtılan ilkelerinin ve tüzüğünün gereği, çeşitli etkinliklerde bulunmakta, etkinliklerini dünyada ve Türkiye’de zamanın getirdiği etkileri ve değişimleri de gözeterek genişletmektedir.

Siyasi yaşamımızda katılımcı ve aktif yurttaşların çoğalması sürecine anlamlı katkılarda bulunmaktadır. Özellikle, gençlerimizin kaliteli – demokrasi talebini karşılayabilmek için özgürce tartışabilecekleri ve bilgi üretecekleri ortamlar oluşturmaktadır. Söz konusu ortamların yurdun her yerinde oluşması hedefinde örgütlenme çalışmaları yapmaktadır. Özetle dernek, çalışmalarıyla “ Yeni Bir Siyaset Kültürü” nün  ve “Katılımcı Demokrasi” nin oluşmasını ve gelişmesini gözetmektedir