SÖYLEŞİLER
KONU KONUŞMACI TARİH
Türkiye’de Sosyal Demokrasi’nin Gelişimi Prof. Dr. Ayşe AYATA 15 Ocak 2000 Cumartesi
Dünya Kapitalizminin Tarihsel Evreleri ve Bunun Bir Aşaması Olarak Küreselleşme Dr. Necat ERDER 22 Ocak 2000 Cumartesi
Dünyada ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları Aykut GÖKER 1 Şubat 2000 Salı
Neoliberal Dönemde Türkiye Ekonomisinin Sorunları Prof. Dr. Korkut BORATAV 1 Mart 2000 Çarşamba
Temel Haklar ve Özgürlükler Dr. Selin ESEN 19 Mayıs 2003 Pazartesi
Yerel Yönetimler ve Demokrasi Tekin BAYRAM 28 Eylül 2003 Pazar
Sivil Toplum Kavramı ve Türkiye’de Sivil Toplum Gelişimi Prof. Dr. Sencer AYATA 25 Ekim 2003 Cumartesi
Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Seçimler Erol TUNCER 28 Kasım 2003 Cuma
İlerlemenin Arka Planındaki Etik Sorunlar (Günümüzün Babil’ i ve Bilgelik Arayışları) Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ 8 Ekim 2005 Cumartesi
Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Yasalarındaki Son Değişiklikler Ziya ÇOKER 23 Ekim 2004 Cumartesi
AB Komisyonunun Türkiye’nin Ortaklığa Doğru Gidişiyle İlgili 2004 Yılı İlerleme Raporu Süreyya Yücel ÖZDEN 6 Kasım 2004 Cumartesi
Avrupa Birliğine Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Kadının Konumu Zeynep İBRAHİMHAKKIOĞLU 20 Kasım 2004 Cumartesi
Katılımcı Demokrasi ve Aktif Yurttaşlık Prof. Dr. İlhan TEKELİ 30 Ocak 2005 Pazar
Gönül Nedir? Prof. Dr. Ahmet İNAM 30 Nisan 2005 Cumartesi
Uluslararası Sermaye hareketleri ve Türk Ekonomisine Etkileri Faik ÖZTRAK 22 Ekim 2005 Cumartesi
Kadının Siyasete Katılımı Prof. Dr. Serpil SANCAR 8 Nisan 2006 Cumartesi
“IMF Türkiye İlişkileri ve Son Gelişmeler” Nazif EKZEN 16 Ocak 2009 Cuma
Terör Toplumu ve Psikolojik Etkileri Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK 2 Nisan 2016 Cumartesi