PLATFORMLAR

Sosyal Demokrat Düşünce Platformu

Derneğimiz öncülüğünde Dünyada ve Türkiye’de sosyal demokrat hareketin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek ve tartışmak üzere, “Sosyal Demokrat Düşünce Platformu” adını taşıyan bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Sosyal demokrasi alanında birikimi olan akademisyen ve uzmanların yer aldığı ve siyasal partiler ile sivil toplum kuruluşları mensuplarının da katıldığı Sosyal Demokrat Düşünce Platformu ilk kez 10 Ocak 2004 tarihinde toplanmıştır.

Bu güne kadar yılda bir yada iki kez yapılan platform toplantılarında sosyal demokrasiye ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturulmuş, bu görüşlerin bir kısmı yayına dönüştürülmüş(Sosyal Demokrat Düşünce Platformu, Kitap 1 -2- 3 ve Küresel Krizden Türkiye’nin Krizine Sosyal Demokrat Değerlendirmeler) ve tümü ilgililerle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

 

1. PLATFORM
Birinci Oturum – 10 Ocak 2004*
Sosyal Demokrasi Açısından 1973 -1977 Seçimleri Erol TUNCER
Seçmen Tabanı Açısından 3 Kasım 2002 Seçimleri Yrd. Doç. Dr. Hakkı UYAR
3 Kasım 2002 Seçimi Seçmen Profilleri Tarhan ERDEM
İkinci Oturum
Batı Avrupa’daki Refah Devleti ve Sosyal Demokrasi Deneyimi Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
2. PLATFORM
Birinci Oturum – 28 Şubat 2004*
Refah Devletinin Bugünkü Sorunları ve Türkiye Deneyimi Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
İkinci Oturum
1980’lerde Dünyada ve Türkiye’deki Toplumsal Gelişmelerin, Türkiye’deki Sosyal Demokrat Hareket Açısından Yorumu Prof. Dr. Fuat KEYMAN
3. PLATFORM – 22 Mayıs 2004*
28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinin Sosyal Demokrasi Açısından Değerlendirilmesi Erol TUNCER
4. PLATFORM – 19 Haziran 2004
Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Sosyal Demokrasisi; Kavramlar, Kökenler ve Gelecek Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman
5. PLATFORM – 5 Şubat 2005
İktisat Politikasında Sosyal Demokrat Yaklaşım Prof. Dr. Burhan ŞENATALAR
6. PLATFORM – 4 Haziran 2005
Devlet, Toplum ve Yerel Yönetimler Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU
7. PLATFORM – 4 Mart 2006
Dünya’da ve Türkiye’de İstihdamsız Büyüme ve Sosyal Demokrat Seçenekler Faik ÖZTRAK
8.PLATFORM – 25 Kasım 2006
Üretimsiz Büyüme ve Sosyal Demokrat Seçenekler Prof. Dr. Güngör URAS
9. PLATFORM – 26 Ekim 2007
Sosyal Demokrat Bakış Açısıyla Türkiye’de Yükseköğretim Stratejisi Prof.Dr. İlhan TEKELİ
10. PLATFORM – 31 Mart 2007
Seçimi Işığında Türkiye’de Sosyal Demokrasi Erol TUNCER
Bekir AĞIRDIR
11. PLATFORM – 22 Kasım 2008
Küresel Kriz ve Sosyal Demokrasi Prof.Dr.Ahmet ŞAHİNÖZ
12. PLATFORM – 9 Mayıs 2009
2009 Yerel Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi Erol TUNCER
Prof.Dr.Sencer AYATA
13. PLATFORM – 21 Kasım 2009
Sosyal Demokrat Ekonomik Politikalar Prof.Dr.Erinç YELDAN
14.PLATFORM – 11 Aralık 2010
Türkiye İçin Büyüme Stratejileri Prof.Dr.Korkut BORATAV
Doç.Dr.Hakan YILMAZ
 
15. PLATFORM – 22 Kasım 2011*
Küresel Krizin Gölgesinde Ekonomide Sosyal Demokrasi Prof.Dr.Ahmet ŞAHİNÖZ
16. PLATFORM – 12 Mayıs 2012
Dünya Gıda Krizi Prof.Dr.Ahmet ŞAHİNÖZ
17. PLATFORM – 08 Aralık 2012
Yeni Bir Siyaset Kültürü Prof.Dr. Mehmet ECEVİT
18. PLATFORM – 29 Mayıs 2013
Avrupa’ Sosyal Demokrasinin Geleceği Dr. Ernest HILLEBRAND
19. PLATFORM – 05 Ekim 2013
Akp ‘nin Ortadoğu Politikasını Anlayabilmek Doç. Dr. Serhat GÜVENÇ
20. PLATFORM – 03 Mayıs 2014
17 Aralık ve Sosyal Demokrasi Ahmet MUMCU
21. PLATFORM – 29 Kasım 2014
Gümrük Birliği: Politik İktisat Sorunsalı Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ
22. PLATFORM – 18 Nisan 2015
Türkiye’de Sosyal Demokrasi ve Sol Partiler Prof. Dr. Aziz KONUKMAN
23. PLATFORM – 28 KASIM 2015*
1 Kasım Seçim Sonuçları ve Toplumsal Uzlaşı Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU
24 . PLATFORM – 14 MAYIS 2016

Türkiye’de Mülteci Sorunu ve Geri Kabul Anlaşması

 Doç. Dr. Murat ERDOĞAN
   
25. PLATFORM – 26 KASIM 2016

Bölgesel ve Yerel Yansımaları ile Küresel Su ve Enerji Politikaları

 Dursun Yıldız
26. PATFORM – 11 MART 2017

Etik İlkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan Hakları

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
27. PLATFORM – 25 KASIM 2017

Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları

Necdet PAMİR

 

* Derneğimiz tarafından kitap olarak basılmıştır