SDD SİYASET OKULU Ekim 2010 – Aralık  2010
KONU KONUŞMACI TARİH
Açılış Dersi: Bilgiye Dayalı Siyaset Erol TUNCER 19 Ekim 2010 Salı
Sosyalist Enternasyonal Murat KARAYALÇIN 21 Ekim 2010 Perşembe
Sosyal Demokrasinin Güncel Sorunları Prof.Dr.Burhan ŞENATALAR 26 Ekim 2010 Salı
Kemalizm ve Sosyal Demokrasi Prof.Dr.Bilsay KURUÇ 28 Ekim 2010 Perşembe
Ekonomide Sosyal Demokrasi Prof.Dr.Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Kasım 2010 Salı
Anayasa Değişiklikleri ve Halk Oylaması Prof. Dr .Hikmet Sami TÜRK 14 Kasım 2010 Pazar
Anayasa Değişiklikleri ve Çalışma Yaşamı Mustafa ÖZTAŞKIN 9 Kasım 2010 Salı
Siyasette Kadın ve Sosyal Demokrasi Gülsün BİLGEHAN 11 Kasım 2010 Perşembe
Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Demokrasi Prof.Dr.İlhan TEKELİ 23 Kasım 2010 Salı
Yerel Yönetimler ve Sosyal Demokrasi Prof. Dr. Can HAMAMCI 25 Kasım 2010 Perşembe
Yoksulluk ve Sosyal Demokrasi Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞEN 30 Kasım 2010 Salı
Çevre Sorunları ve Sürdürebilir Kalkınma Zeynep Arat 2 Aralık 2010 Perşembe