Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Hak-İş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES)

10 Aralık Hareketi